top of page

Om BB11

Om BB11:

Svært mange norske seilere - det er sannsynligvis ingen overdrivelse å si at antallet kommer opp i mot 10.000 - vil huske sterke regattaopplevelser og flott turseilas i BB11.
I løpet av få år ble den lille mahognyseilbåten landets største klasse med omkring 100 startende båter i Norgesmesterskap og Landsregatter, den gang dens popularitet var på topp, i første halvdel av 60-tallet.

Eksakt hvor mange BB'er Borge Bringsværds Verft AS på Husvikholmen ved Drøbak bygget er usikkert. Det har versert tall fra 800 til noe over 1200 båter. Omkring 325 av dem ble solgt til norske seilere. Resten ble eksportert - det seilte BB’er i Afrika, Canada, USA - og i de fleste land i Europa.


BB11 fikk stor betydning for rekruttering av unge seilere - mange av dem ble kjente regattaseilere - samtidig som båten gjennom sin betydelige utbredelse også må kunne sies å utgjøre en del av vår nyere kystkulturhistorie. Borge Bringsværds intensjon var å få de unge ut på fjorden i en sjøsterk og velseilende seilbåt - til en så rimelig pris at også et bredere lag av befolkningen kunne anskaffe den. Det må kunne sies at han lyktes!

Det eksisterer fortsatt ca 175 sjødyktige BB’er i Norge - mange av dem regattaseilende, i meget god stand og med utseende på høyt veteranbåtnivå! Siden 1997 har det årlig, igjen vært avviklet Norgesmesterskap. BB11-Klubbens meget engasjerte og aktive ledelse klarte å samle 44 BB’er til start i NM i Brevik, under 50-årsjubileumsregattaene i 2006. Disse og andre jubilumsaktiviteter - blant annet avdukingen av en granittbauta på Husvikholmen, til minne om båtbyggeren og hans populære båt - er også behørig omtalt i boken.

BB11-Klubben tok initiativet til boken om båten - som forøvrig av Seilas’ lesere, ble kåret til “Tidenes norske seilbåt” for noen år siden. 

bottom of page