top of page

BB11-klubben stiftet 10. desember 1956

BB11-klubben skal ha bli stiftet samme år som båten fikk sin lansering. I Aftenposten 17. januar 1957 kan man  lese om dannelsen av et styre i 1956 hvor Christian Eger, Oslo var formann. Øvrige styremedlemmer var: Sven Oscar Hytten -Tønsberg, Bente Cappelen - Oslo, Johan Baumann - Oslo, Einar Kloster - Oslo.

På generalforsamlingen som ble avholdt 10. desember 1956 ble forslag til Lover og Vedtekter fremlagt og vedtatt.

Spinnaker

På samme møte ble spørsmål om det skulle kunne brukes spinnaker på båten. Forslaget falt med 10 mot 11 stemmer for at spørsmålet skulle utsettes neste år.

1957

Foreligger ikke noe referat. Men det skal ha vært 41 medlemmer tilstede hvorav 29 båteiere. Kun to stemte for spinnaker. Styrets sammensetning ukjent. Knut Larsen var imidlertid formann fra 1958-1962 og han ble Æresmedlem i 1961.

1958

Foreligger ikke referat.

Formann Knut Larsen. 

1962

Formann Knut  Larsen

Første NM i BB11. Vinner ble Jørgen Walle-Hansen, Oslo. Mesterskapet ble seilt i Moss og 48 båter var påmeldt.

Fortsatt diskuterer man spinnaker-seiling i Norge. De fleste BB11`er som produseres nå går til utlandet.

Det ble bestemt at det under regatta skulle være: dregg på minimum 8 kg, dreggtau 20 m, fangline - 10m, åre, redningsvest, pøs. Disse reglene er også gjeldende i 2017!

Borge Bringsværd 

bottom of page